در سال رونق تولید،خرید مستقیم از درب کارخانه برای حمایت از تولید ملی

تمامی قیمت های محصولات قیمت تحویل درب کارخانه می باشد